Valgissningen

Valgissningen är ett spel som baseras på valresultat från ett hundratal av Sveriges kommuner under riksdagsvalet 2014. Din uppgift är att gissa vilken kommun resultatet tillhör.

Antal rätt: 0
Antal fel: 0